Predtretman metalnih površina

Profil ove grupe portfolia je pretrpeo značajne promene u poslednjih nekoliko godina. Proces pouzdanosti, faktor troškova, kao i univerzalni standardi kvaliteta postaju sve važniji. Shodno tome mi smo fokusirani na procese novih generacija u razvoju tržišta i primene proizvoda iz ove grupe našeg portfolia. Većina ovih inovativnih procesa karakteriše jednostavna upotreba, mogućnost za preciznu kontrolu procesa, kao i minimalni troškovi procesa u skladu sa visokom stabilnošću kvaliteta.