Industrijski odmašćivači

Težnja za optimalno čišćenje i odmašćivanje može da dovede do značajnih prednosti u čitavom lancu procesa proizvodnje. Procesi odmašćivanja imaju sve važniju ulogu u poboljšanju efikasnosti povećanjem pouzdanih procesa, obezbeđenjem niske stope prerade, kao i optimizaciju troškova.

U paleti odmašćivača posedujemo visoko kvalitetne preparate i možemo ih podeliti u kisele, neutralne, alkalne, kao i pojačivače odmašćivača koji se koriste kao aditivi za poboljšanje efekata odmašćivanja, odmašćivači sa efektom privremene korozione zaštite, hemijske odmašćivače, elektro-hemijske odmašćivače koji se koriste kao hemijska priprema u galvanotehnici itd.

Za više informacija molimo Vas da nas kontaktirate sa upitom, a mi ćemo preporučiti odgovarajući proizvod prema Vašim tehničko/tehnološkim potrebama.